امور بازنشستگان
 
  • شرایط پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد :
کمک هزینه عائله و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر
  • کمک هزینه اولاد : حداکثر سن برای اولاد به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند (25) سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اوناث (دختر) خواهد بود . کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر که دارای همسر نبوده و یا همسر معلول و یا از کارافتاده کلی می باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی بهرمند می شوند . فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی مراجع پزشکی ذیربط مسئول محدودیت سقفی سنی مزبور نمی باشند .      
  • در صورت ادامه تحصیل اولاد (پسر)لازم است هر ترم گواهی تحصیلی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به اداره امورمالی ارائه گردد تا نسبت به پرداخت کمک هزینه اولاد اقدام لازم بعمل آید .
  • در صورت ازدواج فرزند (دختر) و یا اشتغال بکار لازم است مدارک مربوطه در اسرع وقت توسط بازنشستگان و وظیفه بگیران محترم به اداره امورمالی اعلام شود .
  • در صورت طلاق و یا فوت همسر بازنشسته لازم است مراتب در اسرع وقت به اداره امورمالی اعلام گردد .
چاپ | ارسال به ديگران |
اوقات شرعی
آب و هوا
The remote name could not be resolved: 'weather.yahooapis.com'

پیشخوان روزنامه ها