شناسنامه خدمات الکترونیک
   * شناسنامه خدمات الکترونیک سازمان جنگلها, مراتع وآبخیزداری کشور
 
           * پاسخ به استعلام طرح های عمومی وعمرانی , معادن در عرصه های منابع طبیعی
 
           * صدور مجوز انتقال قطعی اراضی واگذاری شده
 
           * پروانه بهره برداری از محصولات فرعی جنگل ومرتع
 
           * پروانه مرتع داری (چرای دام) ورسیدگی به شکایات مربوطه
 
          * تولید نهال ومدیریت نهالستانهای دولتی
 
          * اجرای طرح تهیه وتولید بذور مرتعی
 
          * اجرای طرح زراعت چوب
 

           * اجرای طرح مدیریت پارکهای جنگلی
 
         * اجرای طرح های آبخیزداری , آبخوانداری وجلوگیری از فرسایش سیل
 
         * اجرای طرح های بیابانزدایی
 
         * اجرای طرح های جایگزینی سوخت
 
         * اجرای مرتعداری
 
         * اجرای طرح های جنگل کاری وتوسعه فضای سبز
 
         * اجرای طرح های جنگل داری
 
         * استعداد یابی وتخصیص اراضی قابل واگذار
 
         * رسیدگی به اعتراضات اراضی ملی
 
         * ساماندهی جنگل نشینان شمال کشور وخروج دام  
 
         * ساماندهی جوامع محلی وتشکل های مردمی برای اجرای برنامه های منابع طبیعی وآبخیزداری واقدامات ترویجی
 
         * برگزاری کارگاهها ودوره های آموزشی بهره برداران
 
         * شناسایی , تشخیص وتصویب حریم روستا
 
         * صدور گواهی مستثنیات
 
         * شبکه کسب اطلاعات مردمی حفاظت از جنگل ومرتع ورسیدگی به آن
 
         * معرفی طرح های منابع طبیعی به بانک کشاورزی وصندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی جهت اخذ تسهیلات
 
         * معرفی مجریان طرح های مصوب غیر دولتی منابع طبیعی به صندوق بیمه کشاورزی
چاپ | ارسال به ديگران |
اوقات شرعی
آب و هوا
The remote name could not be resolved: 'weather.yahooapis.com'

پیشخوان روزنامه ها