لوگو

30 پیشنهاد جهت ، حفاظت بیشتر و بهتر از گیاه ، خاک و آب عرصه های ملی در سامان های عرفی حوضه های آبخیز با توانمندسازی و مشارکت جوامع محلی


17 آذر 1394 ساعت 0:0

تهیه کننده : حمید میرعلائی-دیماه 1393
1- اعمال مدیریت جامع ، هماهنگ و یکپارچه با مشارکت کلیه دستگاه های بهره بردار در سامان های عرفی واقع در حوضه های آبخیز با محوریت بهره برداران عرفی و در نظر گرفتن مسائل اجتماعی – اقتصادی آنها
2- تشکیل واقعی شورای بهره برداران عرفی ، آبخیزنشینان و جنگل نشینان در سامان های عرفی حوضه های آبخیز
3- تشکیل شورای منابع طبیعی در سطح سازمان و استان ها با مشارکت دستگاه های بهره بردار از حوضه های آبخیز و سامان های عرفی به منظور ایجاد وحدت رویه و تدوین سیاستهای هماهنگ و تکمیل کننده در بهره برداری از منابع طبیعی موجود در سامان های عرفی و حوضه های آبخیز به گونه ای که اجرای هر پروژ ه ای که نیاز به تغییر و تحول در عرصه های ملی را داشته باشد باید با مجوز این شورا انجام پذیرد.
4- تهیه ، تدوین و تصویب دستورالعمل ها ، ضوابط و آئین نامه های اجرایی به منظور حفاظت هر چه بهتر و بیشتر جنگل، بیشه، مرتع ، خاک و آب عرصه های ملی
5- تشکیل معاونت زیست محیطی در استانداری به منظور اهتمام بیشتر به حفاظت از اراضی ملی
6- تشکیل و ایجاد سیستم های نظارتی کارا و فنی در سطح سازمان ، ادارات کل و شهرستانها
7- کنترل و نظارت دقیق بر رعایت مسائل مربوط به حفاظت جنگل ، بیشه ، مرتع ، خاک و آب در اجرای کلیه ی پروژ ه ها توسط دستگا های اجرایی
8- توسعه و گسترش تشکل های مردمی و مشارکت جدی بهره برداران سامان های عرفی حوضه های آبخیز
9- شناسایی و سازماندهی مجدد و واقعی بهره برداران (خصوصا" آنهایی که دارای پروانه های چرا و طرح های مرتعداری هستند ) با توجه به وضعیت موجود اراضی ملی و بهره برداران در حوضه های آبخیز
10- شناسایی ، تفکیک و حدنگاری(کاداستر) حریم بهره برداران عرفی به منظور حفاظت بهتر و رغبت بیشتر آبخیزنشینان در مشارکت اجرای طرح های منابع طبیعی
11- تشکیل و برگزاری کلاس های آموزشی ، جلسات مشورتی و بازدیدهای علمی و جنگل گردشی به منظور آموزش و ترویج بهره برداران سامان های عرفی و انتقال تجربیات
12- فراهم نمودن تسهیلات بانکی، بسته های حمایتی و یارانه ای و جلب مشارکت سرمایه گذاران در سامان های عرفی به منظور ترغیب و تشویق بهره برداران عرفی در حفاظت از عرصه ها و افزایش تولیدات سالم گیاهی ، دامی و انرژی در حوضه های آبخیز با توجه به پتانسیل غنی و سرشار موجود در این عرصه ها
13- تقویت جدی و اساسی وضعیت معیشت و درآمد کارکنان سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور به گونه ای که دستخوش هیچ وسوسه ای نشده و در حفاظت از عرصه های ملی ذره ای کوتاهی و تعلل به خود راه ندهند. رسیدن به این امر تلاش و کوشش وافر حوزه برنامه ریزی و دوری و پرهیز از هرگونه تنگ نظری در این زمینه را می طلبد.

14- ایجاد تعادل دام در مراتع و جنگلها به شکل واقعی و با استفاده از آخرین تکنولوژی های علمی روز در رسیدن به اطلاعات دقیق مورد نیاز اجرای این پروژه مهم و اساسی
15- تقویت بنیه و توان علمی و فنی کارشناسان منابع طبیعی و آبخیزداری
16- اصلاح کاربری اراضی و ایجاد پوشش گیاهی پایدار در ساما نهای عرفی و حوضه های آبخیز
17- کنترل واقعی زمان ورود و خروج دام ها به مراتع و جنگلها
18- کاهش تدریجی و منظم دام از جنگلها با برنامه ریزی دقیق و اجرای یک جانشینی و سکونت عشایر در خارج از جنگل و ترویج و توسعه دامداری صنعتی به جای دامداری سنتی
19- کنترل و جلوگیری از ایجاد شخم در اراضی شیب دار و دیم زارهای پرشیب با آموزش و نظارت دقیق در فصول شخم زنی و بطور کلی اصلاح روش های غلط فعلی شخم
20- کنترل و جلوگیری از تردد دام در مناطق با شیب بالاتر از 60 درصد با قرق و حفاظتی اعلام کردن اینگونه مناطق
21- کنترل و جلوگیری از زراعت ، خصوصا" زراعت آبی در مناطق حساس به فرسایش توده ای و لغزشی
22- اصلاح روش آبیاری در اراضی شیب دار و حاشیه آبراهه ها و رودخانه ها
23- جلوگیری و کنترل مشکل جاری شدن هرزآب ها در دامنه های شیب دار با روشهای اصلاحی آبخیزداری
24-  تثبیت آبراهه هایی که از نظر فرسایشی فعال بوده و در حال تخریب اراضی حاشیه ای و همجوار هستند.
25- ترویج و توسعه ایجاد فضای سبز و درختکاری در حریم اراضی زراعی ، دامپروری ها و کارگاه های صنعتی تحت عنوان بادشکن توسط بهره برداران این گونه موسسات
26- ترویج و آموزش بهره برداران عرفی به حفاظت بیشتر از اراضی ملی به روش مشارکتی در سامان های عرفی و حوضه های آبخیز
27- الزام کلیه دستگاه هایی که دارای پروژ های عمرانی هستند به مشارکت در توسعه فضای سبز و حفاظت از آب و خاک
28- برخورد واقعی و نه شعاری با زمین خواران و پدیده شوم زمین خواری و رانت خواری و متجاوزین به عرصه های ملی در هر رده و سطحی
29- تجهیز منابع طبیعی به پیشرفته ترین و مجهز ترین وسائل اطفاء حریق و نیز تامین اعتبار مورد نیاز در زمان مقرر
30- اجتناب و پرهیز جدی از هر گونه سیاسی کاری و سیاسی بازی در برنامه ریزی و مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و اجرای کامل قوانین و مقررات به شکل یکسان در کلیه امورات مرتبط با اراضی ملیاوقات شرعی
آب و هوا
The remote name could not be resolved: 'weather.yahooapis.com'

پیشخوان روزنامه ها