لوگو

جستاری پیرامون سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS (نقشه برداری و نقشه خوانی ماهواره ای)


3 شهريور 1394 ساعت 0:0
با نگرش به اینکه امروزه استفاده های گوناگونی را می¬توان برای سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS در نظر گرفت و کاربرد آن تنها محدود به قوه ی تخیل ما می باشد، لذا شایسته است این فناوری را برطرف کننده ی مشکلات عمومی GPS (General Problems Solver) نام گذاری کنیم. از طرفی کشورهای در حال پیشرفت از جمله کشور عزیز ما ایران به این تکنولوژی اقبال خوش نشان داده اند و استفاده از GPS در کلیه سازمانها و نهادها اعم از دولتی و خصوصی از جمله اداره کل منابع طبیعی خوزستان به صورت یک ضرورت
اجتناب ناپذیر در آمده است و GPS کارایی خود را در ابعاد کمی و کیفی بسیار مناسبی به همگان نشان داده است

 
 اسماعیل کوراوند

اوقات شرعی
آب و هوا
The remote name could not be resolved: 'weather.yahooapis.com'

پیشخوان روزنامه ها