لوگو

ضرورت و شيوه اجرايي استفاده از: سامانه تعيين موقعيت جهاني GPS در پروژه نقشه برداري طرح تفكيك انفال


3 شهريور 1394 ساعت 0:0
دير هنگامي‌ است‌ كه‌ اداره‌ فني‌ مهندسي‌ اداره‌ كل‌ منابع‌ طبيعي‌ خوزستان‌ بر اساس‌ سياستها و برنامه‌ريزيهاي‌ مدون‌ دفتر فني‌ مهندسي‌ سازمان‌ جنگلها، مراتع‌ و آبخيزداري‌ كشور از دوربين‌ نقشه‌برداري‌ مغناطيسي‌ يوشيكاتا در نقشه‌برداري‌ طرح‌ تفكيك‌ انفال‌ (اجراي‌ مقررات‌ ماده‌ دو/2 يا 56 سابق‌ قانون‌) بهره‌ جسته‌ است‌. تسريع‌ در امر تهيه‌ نقشه‌ از عرصه‌هاي‌ منابع‌ ملي‌ بمنظور ايجاد راهكارهاي‌ مناسب‌ و قانوني‌ جهت‌ جلوگيري‌ از تخريب‌ منابع‌ طبيعي‌ با عنايت‌ به‌ پهنة‌ پهناور و پرگهر نزديك‌ به‌ 165 ميليون‌ هكتاري‌ ايران‌ زمين‌، سهولت‌ در حمل‌ با توجه‌ به‌ وزن‌ سبك‌ دوربين‌ يوشيكاتا (حدود 300/1 كيلوگرم‌ بدون‌ سه‌ پايه‌)، ارزان‌ قيمت‌ بودن‌ اين‌ دوربين‌ در مقام‌ مقايسه‌ با ساير تجهيزات‌ نقشه‌برداري‌ و....مي‌تواند و قطعاً از جمله‌ دلايل‌ انتخاب‌ و بكارگيري‌ آن‌ در سطح‌ كشور بوده‌ است‌.

 

 اسماعیل کوراوند

اوقات شرعی
آب و هوا
The remote name could not be resolved: 'weather.yahooapis.com'

پیشخوان روزنامه ها