لوگو

مکان یابی زمین های مناسب کاشت بادام کوهی با فنون GIS و روش AHP در حوضه آبخیز موردغفار شهرستان ایذه


3 شهريور 1394 ساعت 0:0
دراین پژوهش با هدف گسترش فضای سبز (درختکاری) در حوضه ی آبخیز برای جلوگیری از فرسایش و همچنین بازسازی مکان های تخریب شده، به بررسی مکان یابی زمین های مناسب کاشت بادامک در حوضه آبخیز موردغفار شهرستان ایذه واقع در شمال شرقی استان خوزستان در تابستان 1390پرداخته می شود. برای این منظور، 9 پارامتر تأثیرگذار شامل میانگین بارش سالانه، میانگین دمای سالانه، طبقات ارتفاعی، شیب، جهات شیب، زمین شناسی، ژئومرفولوژی، عمق خاک و بافت خاک به عنوان معیارهای مناسب انتخاب شدند و نقشه های آنها در GIS تولید شد. از فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP برای وزن دهی به نقشه ها، استفاده گردید. با ترکیب نقشه های معیار درGIS، نقشه ی مکان یابی در 4 کلاس تناسب، تولید گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که 37% عرصه به مساحت 814 هکتار برای کاشت بادامک بسیار مناسب است که با جهت های جغرافیایی شمالی و جنوبی بوده و بر ارتفاعات بالای منطقه (1300-1000متر) منطبق است.

 
 اسماعیل کوراوند

اوقات شرعی
آب و هوا
The remote name could not be resolved: 'weather.yahooapis.com'

پیشخوان روزنامه ها